به سايت فارغ التحصیلان ورودی سال 1378 دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمديد.   برای تماس با مدیر سایت به آدرس مهدی صدری (khosroparviz@yahoo.com) میل بزنيد.