به سايت فارغ التحصیلان ورودی سال 1378 دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمديد.

بازگشت به صفحه اعضاء

نام : مقداد شكيبا
شماره دانشجويی : 7817701
وب سايت :http://www.Shakiba.net