به سايت فارغ التحصیلان ورودی سال 1378 دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمديد.


اولين وعده دیدار در 10/2/1385 :

   روز جشن فارغ التحصيلی به پيشنهاد دوست خوبمون محمد صادقی قرار شد چند سال ديگه بازهم دور هم جمع بشيم.
ايشون دو سال بعد از جشن یعنی 10/2/1385 رو پيشنهاد دادن چون قراره تو اين روز بچه های سالهای ديگه هم جمع بشن.
   يکی از مهمترين کارهايی که قراره تو اين روز انجام بديم اينه که تاريخ دومين وعده ديدار رو معين کنيم!

پس وعده ما شنبه 10/2/1385 یعنی 0 روز ديگه روی پل دانشکده
منتظرتون هستيم